Противоепидемични мерки срещу Covid 19

Скъпи клиенти,
Заповядайте отново при нас в SAVANA ESTHETIC CENTER!


Уверяваме Ви, че предвид епидемиологичната обстановка сме взели всички необходими предпазни мерки за вашата и нашата безопасност, а именно:

1. Всички служители са преминали през инструктаж относно мерките за безопасност срещу COVID - 19
2. Всеки служител е задължен да Ви обслужва с предпазна маска, и ръкавици.
3. Дезинфекционните мероприятия съгласно изискванията на МЗ се провеждат задължително след всеки клиент.
4. Работният график се изготвя с минимум 30 минутна почивка между записаните часове за проветряване на помещението и дезинфекционните мероприятия.
5. Допускат се клиенти само с предварително записан час.
6. Не се допускат придружители. В салона се допуска само по 1 човек.
7. При влизане в салона, клиентите трябва да носят предпазна маска.
8. Още на входа, трябва да обуят калцуни и почистят ръцете си с предоставените им дезинфектанти.

Молим всеки клиент, който има някакво неразположение, да си остане в къщи. Бъдете отговорни!

За всякакви въпроси сме на разположение на +359 876 66 28 21