SAVANA ESTHETIC CLUB


Като член на SAVANA ESTHETIC CLUB можете да трупате точки докато се грижите за себе си!

Колкото повече точки имате, толкова по-голяма е сумата, която SAVANA ESTHETIC CENTER Ви дава за да закупите процедура\и при нас!

Точките се събират при закупуване на процедура в SAVANA ESTHETIC CENTER, като трябва да представите вашата електронна клубна карта!

Всеки член има собствен акаунт, собствен портфейл и виртуална клубна карта!

Вашата клубна карта ще бъде активирана до 48 часа след като подадете вашето заявление!


Повече информация отностно актуалните ни промоции можете да намерите тук

Вход Ригистрирай се


Примерна карта